Biografier

Peder Valentin Rosenkilde


Født: 1772
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Riksforsamlingen 1814 1. representant Stavanger Kjøbmand, stadskaptein
1821-23 1. representant Stavanger Stadshauptmand, overvraker