Biografier

Henrik Rogert


Født: 1755
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1815-17 3. representant Søndre Throndhjems amt Oberstløitnant