Biografier

Niels Pedersen Roer


Født: 20.10.1841
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1907-09 1. suppleant 5. Rygge Gaardbruker Samlingspartiet

Personalia:

Født 20.10.1841, Roer i Rygge.
Sønn av gaardbruker Peder Sørensen Roer og Johanne Wilhelmine Nilsdatter.

Utdanning og yrke:

Direktør - Sparebanken, Rygge
Gaardbruker - Roer i Rygge (fra 1889) (overtok farsgården)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Ukjent periode medlem Rygge herredsstyre
Ukjent periode medlem Rygge formannskap

Offentlige verv:

Valgmand -
M. fl. - Hverv