Biografier

Erik Arnesen Riisnæs


Født: 12.04.1819
Død: 13.02.1881
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1857-58 2. representant Søndre Bergenhus Amt Lærer og kirkesanger, gaardbruker
1859-61 3. representant Søndre Bergenhuus Amt Lærer og kirkesanger, gaardbruker
1862-64 2. representant Søndre Bergenhuus Amt Lærer og kirkesanger, gaardbruker
1865-67 1. representant Søndre Bergenhus Amt Lærer og kirkesanger, gaardbruker
1868-70 1. representant Søndre Bergenhus Amt Lærer og kirkesanger, gaardbruker
1871-73 4. representant Søndre Bergenhus Amt Lærer og kirkesanger, gaardbruker