Biografier

Even Rejerson


Født: 22.10.1826
Død: 11.12.1890
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1871-73 4. representant Lister og Mandal amt Kirkesanger og lærer
1874-78 3. representant Lister og Mandals Amt Kirkesanger og gaardbruker
1877-79 3. representant Lister og Mandals Amt Kirkesanger og gaardbruker
1880-82 2. representant Lister og Mandals Amt Kirkesanger og gaardbruker
1883-85 2. representant Lister og Mandal amt Gaardbruker og kirkesanger Venstre
1886-88 4. representant Lister og Mandal amt Gaardbruker og kirkesanger Venstre