Biografier

Hans Christie Reiersen


Født: 1781
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Overordentlig storting 1814 2. representant Nedenæs Amt Pers. kapellan