Biografier

Lars Nicolai Reener


Født: 1769
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1815-17 1. suppleant Nordlandenes Amt Handelsmand, væreier og gaardbruker