Biografier

Ragnar Karl Viktor Christiansen


Født: 28.12.1922
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1949-53 1. suppleant Buskerud fylke Jernbanetelegrafist Arbeiderpartiet
1953-57 1. suppleant Buskerud fylke Jernbanetelegrafist Arbeiderpartiet
1957-61 2. representant Buskerud fylke Jernbaneekspeditør Arbeiderpartiet
1961-65 2. representant Buskerud fylke Jernbanefullmektig Arbeiderpartiet
1965-69 1. representant Buskerud fylke Jernbanefullmektig Arbeiderpartiet
1969-73 1. representant Buskerud fylke Jernbanefullmektig Arbeiderpartiet
1973-77 1. representant Buskerud fylke Jernbanefullmektig Arbeiderpartiet
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Finans- og tolldepartementet 17.03.1971 - 17.10.1972
Statsråd Samferdselsdepartementet 15.01.1976 - 10.01.1978