Biografier

Adolph Jørgen Prante


Født: 1810
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1859-61 3. representant Bergen Kjøbmand, lærer
1862-64 2. representant Bergen Kjøbmand, lærer
1865-67 4. representant Bergen Kjøbmand, lærer