Biografier

Ferdinand Christian Prahl


Født: 1840
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1892-94 4. representant Bergen Kst. Brigadeauditør Venstre
1895-97 4. representant Bergen Kst. Brigadeauditør Venstre
1898-00 4. representant Bergen Extraord. assessor Venstre