Biografier

Johan Daniel Frederik Petersen


Født: 1757
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Riksforsamlingen 1814 1. representant Søndenfjeldske Infanteri-Regiment Kommerherre, oberst