Biografier

Christian Petersen


Født: 1801
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1839-41 4. representant Søndre Throndhjems Amt Sogneprest
1845-47 4. representant Throndhjem og Levanger Res.kap
1854-56 4. representant Trondhjem og Levanger Res.kap