Biografier

Østen Olsen Ovren


Født: 1780
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1815-17 3. representant Christians Amt Gaardbruker
1821-23 2. representant Christians Amt Gaardbruker
1833-35 2. representant Christians Amt Gaardbruker