Biografier

Peder Martin Ottesen


Født: 1783
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1818-20 1. representant Nordre Throndhjems Amt Sorenskriver