Biografier

Knud Olsen


Født: 1802
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1842-44 2. representant Søndre Trondhjems Amt Overstiger
1845-47 4. representant Søndre Trondhjems Amt Overstiger
1848-50 3. representant Søndre Trondhjems Amt Overstiger
1854-56 3. representant Søndre Trondhjems Amt Overstiger
1857-58 3. representant Søndre Throndhjems Amt Proviantskriver