Biografier

Christian Olsen


Født: 19.07.1844
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1904-06 4. representant Jarlsberg og Larviks amt Verkseier Høyre
Fagkomiteer
Periode Komite
1904-06 Medlem i Sosialkomiteen

Personalia:

Født 19.07.1844, Than, Modum.
Sønn av gaardbruker Ole Halvorsen Than og Else Christoffersen Rud.

Utdanning og yrke:

Eier - Halvdelen av Eidsfos jernverk med tilliggende eiendomme
Ansat - Jernbaneanlæg (1864-1875)
Gaardeier/bruker? - Than, Modum (fra 1868)
Forvalter - Eidsfos jernverk (1875-1885) (hadde tilsyn med forefaldende ingeniørarbeider)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1901-04 ordfører Modum herredsstyre
Fra 1907 ordfører Modum herredsstyre
Fra 1890 medlem Modum herredsstyre

Offentlige verv:

M. fl. - Hverv
Forlikskommissær - Eidsfos/Modum? (1901-1904)
Formand - Eidsfos/Modum? skolestyre (1901-1912)
Medlem - Tilsynskomiteen Skiensbanen (fra 1908)