Biografier

Jørgen Olafsen


Født: 1817
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1859-61 2. representant Romsdals Amt Lærer og kirkesanger
1862-64 3. representant Romsdals Amt Lærer og kirkesanger
1865-67 2. representant Romsdals Amt Lærer og kirkesanger
1868-70 3. representant Romsdals Amt Lærer og kirkesanger
1874-78 3. representant Romsdals Amt Lærer og kirkesanger
1877-79 4. representant Romsdals Amt Lærer og kirkesanger
1880-82 4. representant Romsdals Amt Lærer og kirkesanger
1883-85 3. representant Romsdals Amt Kirkesanger Venstre
1886-88 3. representant Romsdals Amt Kirkesanger Venstre