Biografier

Jens Paulus Irgens Odberg


Født: 02.09.1886
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1937-45 3. representant Vestfold fylke Overrettssakfører Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1937-45 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Trådte inn for Meinich-Olsen i 1940.

Medlem i Kommunalkomiteen (av 1934)
Erstattet av Rasmussen 13.04.-24.04.1937 og 25.04.-30.04.1938, og av Bugge 09.05.-14.05.1938. Ble overført til finans- og tollkomiteen i 1940, Stensaker trådte inn i hans sted.

Personalia:

Født 02.09.1886, Odberg i Hedrum.
Sønn av gårdbruker Ole Odberg (1846-1918) og Randa Johanne Irgens (1856-1912).

Utdanning og yrke:

Student - Larvik (1904)
Cand. jur. (1909)

Juridisk konsulent - Styret Vestfold Kraftselskap
Vpl. offiser (1905)
Edsv. fullmektig - Byfogden i Sandefjord (1910-1913) (des. 1910-febr. 1913)
Overrettssakfører - Sandefjord (fra 1913)
Premierløytnant (1914)
Gårdbruker (ved forpakter) - Odberg i Hedrum (fra 1919) (overtok farsgården)
Off. forsvarer - Straffesaker i Sandar herredsrett og Sandefjord byrett (fra 1936)
Høyesterettsadvokat (1939)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Fra 1925 medlem Sandar herredsstyre
1928-31 varaordfører Sandar herredsstyre
1931-34 ordfører Sandar herredsstyre
1934-37 ordfører Sandar herredsstyre
Fra 1945 varaordfører Sandar herredsstyre

Fylkespolitisk aktivitet:

1934-37: formann fylkestinget, Vestfold.

Offentlige verv:

Medlem - Styret Vestfold Kraftselskap (1935-1946)
Medlem - Styret fylkessykehuset i Vestfold (1936-1945)
Medlem - Lierasylets økonomiske nemnd (fra 1937)

Andre administrative verv:

Medlem - Styret flere skipsaksjeselskaper og andre private bedrifter
Formann - Styret Aktie-Kreditbanken i Sandefjord under off. administrasjon (1927-1928)
Medlem - Styret Privatbanken i Sandefjord (fra 1928)
Formann - Styret Privatbanken i Sandefjord (fra 1930)

Diverse:

Slektskap: Om hans farbror, H. M. Odberg, se Lindstøl s. 655.