Biografier

Nicolai Olsen Normann


Født: 26.10.1780
Død: 13.12.1859
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1818-20 2. representant Finmarkens Amt Handelsmand og gaardbruker
1821-23 3. representant Finmarkens Amt Handelsmand og gaardbruker
1833-35 3. representant Finmarkens Amt Handelsmann og gaardbruker