Biografier

John Andersen Nordhuus


Født: 1785
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1833-35 4. representant Nordlands Amt Fisker og gaardbruker