Biografier

Erik Olsen Nord


Født: 1780
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Overordentlig storting 1814 4. representant Nordre Bergenhus amt Handelsmand, haandverker
1833-35 4. representant Nordre Bergenhus Amt Handelsmand, haandverker