Biografier

Ole Nilssen


Født: 1829
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1865-67 5. representant Romsdals Amt Lærer og kirkesanger
1868-70 2. representant Romsdals Amt Lærer, kirkesanger
1871-73 1. representant Romsdals Amt Lærer, kirkesanger
1874-78 4. representant Romsdals Amt Kirkesanger
1877-79 3. representant Romsdals Amt Kirkesanger
1880-82 2. representant Romsdals Amt Lensmand
1883-85 2. representant Romsdals Amt Lensmand Venstre
1886-88 2. representant Romsdals Amt Lensmand Venstre
1889-91 3. representant Romsdals Amt Lensmand Venstre
1892-94 3. representant Romsdals Amt Lensmand Venstre