Biografier

Jacob Nielsen


Født: 1768
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Overordentlig storting 1814 2. representant Christiania Hovedbestyrer av det Ankerske fideikommis
1815-17 2. suppleant Christiania Hovedbestyrer av det Ankerske fideikommis