Biografier

Olav Peter Nergaard


Født: 18.07.1861
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1900-03 1. suppleant Hedemarkens Amt Gaardbruger Venstre
1904-06 3. representant Hedemarkens Amt Gaardbruger Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1900-03 Medlem i Budgetkomiteen
Medlem i Toldkomiteen
1904-06 Medlem i Jernbanekomiteen

Personalia:

Født 18.07.1861, Glomstad i Aamot.
Sønn av gaardbruker paa Glomstad Syver Nergaard og Valborg Aaset.

Utdanning og yrke:

Student (1881)

Gaardbruker og skogeier - (Aamot?)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1901-04 ordfører Aamot herredsstyre
Fra 1907 medlem Aamot herredsstyre
1889-1898 medlem Aamot herredsstyre
1897-1898 ordfører Aamot herredsstyre

Offentlige verv:

Forlikskommissær - (Aamot?)
Formand - (Aamot?) skolestyre (1890-1897)
Medlem - Amtsskolestyret (1892-1896)
Medlem - Den departementale skogkonsessionskomite (1906)
Formand - (Aamot?) skolestyre (fra 1907)
Medlem - Kristiania tømmerdirektion (fra 1907)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Styret Glommens skogeierforening (fra 1898)
Formand - Amtsskogselskapet (1901-1909)
Medlem - Styret Det norske skogselskap (fra 1905)