Biografier

Jon Gundersson Neergaard


Født: 1795
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1827-29 1. representant Romsdals Amt Bisto almuen med utskiftningsforretninger, jurid
1833-35 3. representant Romsdals Amt Gaardbruker
1836-38 1. representant Romsdals Amt Gaardbruker
1839-41 3. representant Romsdals Amt Lensmand, gaardbruker
1845-47 1. representant Romsdals Amt Lensmand, gaardbruker
1848-50 2. representant Romsdals Amt Lensmand, gaardbruker
1851-53 2. representant Romsdals Amt Lensmand, gaardbruker
1854-56 2. representant Romsdals Amt Lensmand, gaardbruker