Biografier

Hans Leierdahl Nansen


Født: 1764
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Overordentlig storting 1814 1. representant Stavanger amt Sorenskriver
1815-17 3. representant Stavanger Amt Sorenskriver
1821-23 1. representant Stavanger Amt Sorenskriver