Biografier

Christen Mølbach


Født: 1766
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Riksforsamlingen 1814 2. representant Stavanger amt Kjøbmand
1824-26 1. representant Stavanger Amt Kjøbmand, vicekonsul