Biografier

Arnt Møglestue


Født: 1770
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Overordentlig storting 1814 1. representant Stavanger Told- og konsumtioninspektør