Biografier

Frederik Meltzer


Født: 1779
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Riksforsamlingen 1814 2. representant Bergen Grosserer
1821-23 2. representant Bergen Overfiskevraker
1824-26 2. representant Bergen Overfiskevraker
1827-29 1. representant Bergen Overfiskevraker