Biografier

Ole Jacobsen Mehlum


Født: 1758
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Overordentlig storting 1814 2. suppleant Nordre Throndhjems Amt Lensmand, gaardbruker