Biografier

Petter Mikkelsen Mandt


Født: 1794
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1836-38 2. representant Bratsbergs Amt Lensmand, gaardbruker
1848-50 3. representant Bratsberg Amt Gaardbruker, lensmand