Biografier

Andreas Maastad


Født: 02.08.1881
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1925-27 5. representant Østfold fylke Gårdbruker Senterpartiet
1928-30 6. representant Østfold fylke Gårdbruker Senterpartiet
1931-33 5. representant Østfold fylke Gårdbruker Senterpartiet
1934-36 2. representant Østfold fylke Gårdbruker Senterpartiet
1937-45 4. representant Østfold fylke Gårdbruker Senterpartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1925-27 Medlem i Komiteen etter grunnlovens § 75, litr. f. og g. (Hemmelige protokoller.)
Medlem i Protokollkomiteen
1928-30 Nestformann i Protokollkomiteen
1931-33 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Kom som forsterkning i 1932-1933, ved behandling av beskyttelse ydet norsk produksjon.

Varamedlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Møtte for Reimers i 1933.

Nestformann i Vei- og jernbanekomiteen
Nestformann i 1931-1933.

1934-36 Medlem i Komiteen etter grunnlovens § 75, litr. f. og g. (Hemmelige protokoller.)
Formann i Protokollkomiteen
1937-45 Medlem i Komiteen etter grunnlovens § 75, litr. f. og g. (Hemmelige protokoller.)
Formann i Protokollkomiteen
Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Kom som forsterkning i 1937, ved behandling av valgordningen.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1925-27 Medlem i Riksrettens aksjonsnevnd

Personalia:

Født 02.08.1881, Måstad i Båstad sogn, Trøgstad.
Sønn av gårdbruker Thorvald Larsen Maastad (1853-1914) og Anne Dorthea Christensen (1841-1932).

Utdanning og yrke:

Elev - Kalnes landbruksskole (1901-1903)

Kontrollassistent
Gårdbruker - Måstad i Båstad sogn, Trøgstad (fra 1914) (kjøpte farsgården)
Direktør - Norges Hypotekbank (fra 1945)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1916-19 medlem Trøgstad herredsstyre
1919-22 medlem Trøgstad herredsstyre
1922-25 ordfører Trøgstad herredsstyre

Offentlige verv:

M. fl. - Kommunale og private tillitsverv
Medlem - Aksjonskomiteen Riksretten (1926-1927)
Medlem - Regjeringens lønns- og forenklingskomite (1931-1932)
Varamann - Norges Hypotekbank (fra 1936)
Medlem - Tilsynsutvalget Omsetningsrådet (fra 1937)
Medlem - Styret Småbruk- og Boligbanken (fra 1945)

Verv i partier:

Formann - Bondepartiets fylkesstyre i Østfold
Medlem - Bondepartiets hovedstyre (fra 1935) (1935--1)

Verv i organisasjoner:

Varaordfører - Representanskapet for Norske Meieriers Eksportlag
Medlem - Styret Eidsberg krets av Norges Bondelag
Medlem - Bondelagets representantskap
Medlem - Representantskapet Østlandske Melkesentral (fra 1931)
Varaordfører - Representantskapet Østlandske Melkesentral (1933)
Ordfører - Representantskapet Østlandske Melkesentral (fra 1935)
Ordfører - Representanskapet for Norske Meieriers Eksportlag (fra 1935)(fra 1944 N. M. Salgssentral)