Biografier

Olaf Bertram Løhre


Født: 31.12.1877
Død: 05.05.1957
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1922-24 5. representant Trondhjem og Levanger Fhv. overkonduktør Arbeiderpartiet
1928-30 5. representant Trondhjem og Levanger Stasjonsbetjent Norges kommunistiske parti

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1922-24 Medlem i Jernbanekomiteen
Kom som forsterkning i 1924, ved behandling av kgl. prp. om kortere rentefrihet for boliglån av statsbanenes felleskasse.

Varamedlem i Landbrukskomiteen
Nestformann i Lønningskomiteen
Nestformann i 1922.

1928-30 Medlem i Lønningskomiteen

Personalia:

Født 31.12.1877, Blakli i Strinda.
Sønn av lærer og gårdbruker Johan Peter Eriksen Løhre (1835-1881) og Karen Nicoline Nilsdatter (1853-1942).

Utdanning og yrke:

Anleggsarbeider
Sporskifter - Statsbanene
Arbeidet - Farsgården (til 1897)
Underkonduktør - Statsbanene (til 1920)
Ansatt - Statsbanenes trafikkkavdeling (fra 1901)
Stasjonsbetjent - Statsbanene (fra 1902)
Overkonduktør - Statsbanene (1920) (samme år ble han avskjediget fra tjenesten, fordi han under jernbanestreiken etter sin organisasjons streikedirektiver forlot toget på Tynset st. uten å skifte det vekk fra stasjonens hovedspor)
Ekstrastasjonsbetjent - Statsbanene (fra 1924)
Overkonduktør - Statsbanene (1928-1940) (gjeninnsatt 1928. Avskjed 15. april 1940)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1922-25 medlem Trondheim bystyre
1925-28 medlem Trondheim bystyre
Fra 1937 medlem Trondheim bystyre

Verv i organisasjoner:

Medlem - Styret, dels i kooperative, dels i politiske og fagligeorganisasjoner i Trondheim
Medlem - Styret Statsbanenes Konduktørforbund
Konduktørenes representant - Norsk Jernbaneforbund

Diverse:

Slektskap: Om hans oldefar, Ole Soelberg og dennes sønn Lars Soelberg, se Lindstøl s.808.