Biografier

Arne Adolf Løfsgaard


Født: 21.10.1887
Død: 26.02.1974
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1928-30 7. representant Hedmark fylke Gårdbruker Senterpartiet
1931-33 2. representant Hedmark fylke Gårdbruker Senterpartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1928-30 Medlem i Næringskomite nr.2
Erstattet av Hemma fra 14.05 og ut sesjonen i 1928.

1931-33 Medlem i Helsekomiteen
Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
Kom som forsterkning i 1931, ved behandling av lov om innførsel av trelast m.v.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1931-33 Medlem i Den store budsjettkomiteen
Trådte inn for Hundseid i 1932.

Personalia:

Født 21.10.1887, Løfsgaard i Åsnes.
Sønn av gårdbruker og skogeier Gunnar Løfsgaard (1854-1923) og Anne Berger (1859-1948).

Utdanning og yrke:

Elev - Middelskolen
Elev - Jønsberg landbruksskole (1907-1908)

Gårdbruker - Løfsgaard i Åsnes (fra 1911) (overtok farsgården)
Kommisjonær - Akers Sparebank (fra 1926)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1916-19 medlem Åsnes herredsstyre
1919-22 medlem Åsnes herredsstyre
1922-25 medlem Åsnes herredsstyre
1925-28 ordfører Åsnes herredsstyre
1934-37 medlem Åsnes herredsstyre

Offentlige verv:

M. fl. - Kommunale verv, Åsnes
Formann - Menighetsrådet, Åsnes

Verv i organisasjoner:

Formann - Styret for Aasnes Fellessalg
Aktiv - Frivillige kristelige arbeid for den indre og ytre misjon
Medlem/formann - Flere foreningers styre

Andre administrative verv:

Formann - Styret Flisa Aktiemeieri
Formann - Styret Den norske Creditbanks filial i Solør (tidl. Aasnes Privatbank)
Medlem - Styret Flisa Aktiemeieri (fra 1918)
Medlem - Direksjonen Aasnes Privatbank (fra 1922)