Biografier

Herman Løchen


Født: 24.08.1822
Død: 02.05.1876
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1857-58 3. representant Nordre Throndhjems Amt Gaardbruker