Biografier

Erik Ellingsen Lundesgaarden


Født: 1766
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1821-23 2. representant Buskeruds Amt Gaardbruker