Biografier

Leif Haraldseth


Født: 30.11.1929
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Kommunal- og arbeidsdepartementet 09.05.1986 - 19.02.1987