Biografier

Even Larsen Loreng


Født: 29.09.1852
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1910-12 1. representant 5. Strinden Gaardbruker Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1910-12 Medlem i Veikomiteen
Forfall i 1910, Kindseth trådte inn i hans sted.

Personalia:

Født 29.09.1852, Laugmandsven i Veldre, Ringsaker.
Sønn av gaardbruker Lars Engebretsen Laugmandsven og Gønner Johannesdatter.

Utdanning og yrke:

Eksamen - Artilleriets underbefalskole (1875)

Lærer - Artilleriets underbefalskole (1877-1889)
Sersjant (1877)
Furer (1885)
Ansat - Statens veivæsen (1888-1899)
Kommandersersjant (1889)
Stykjunker (1894-1905)
Gaardbruker - Stavnæs i Strinden (fra 1899)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Fra 1904 medlem Strinden herredsstyre
Fra 1907 varaordfører Strinden herredsstyre

Offentlige verv:

M. fl. - Hverv

Verv i organisasjoner:

Formand - 1ste feltartillerikorps underofficersforening

Andre administrative verv:

Formand - Overstyret Strinden sparebank