Biografier

Simon Olsen Leinum


Født: 11.04.1868
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1928-30 1. suppleant Sør-Trøndelag fylke Gårdbruker og fanejunker Venstre
1931-33 2. representant Sør-Trøndelag fylke Gårdbruker og fanejunker Venstre
1934-36 2. representant Sør-Trøndelag fylke Gårdbruker og fanejunker Venstre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1928-30 Medlem i Post- og telegrafkomiteen
Trådte inn for Stinessen 24.02.1929.

1931-33 Medlem i Lovkomiteen
1934-36 Nestformann i Komiteen etter grunnlovens § 75, litr. f. og g. (Hemmelige protokoller.)
Medlem i Protokollkomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1931-33 Medlem i Valgkomiteen

Personalia:

Født 11.04.1868, Leinum i Leinstrand.
Sønn av gårdbruker Ole Monsen Leinum (1840-1920) og Anne Johnsdatter Sørnypan (1836-1907).

Utdanning og yrke:

Elev - Amtsskolekursus (1883-1884)
Elev - Trondhjemske brigades underoffisersskole (1888-1890)

Sersjant (1896)
Gårdbruker - Leinum i Leinstrand (fra 1896) (overtok farsgården)
Furer (1913)
Kommandersersjant (1915)
Fanejunker (1920-1925)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Fra 1898 medlem Leinstrand herredsstyre
1901-04 ordfører Leinstrand herredsstyre
1904-07 ordfører Leinstrand herredsstyre
1907-10 ordfører Leinstrand herredsstyre
1910-13 ordfører Leinstrand herredsstyre
1913-16 ordfører Leinstrand herredsstyre
1916-19 ordfører Leinstrand herredsstyre
1919-22 ordfører Leinstrand herredsstyre
1925-28 ordfører Leinstrand herredsstyre

Fylkespolitisk aktivitet:

1916-19: oppmann amtstinget, Søndre Trondhjem.
1919-22: formann fylkestinget, Sør-Trøndelag.
1925-28: formann fylkestinget, Sør-Trøndelag.

Offentlige verv:

Medlem - Kornkvalitetskomiteen av 1919
Medlem - Den parlamentariske skolekommisjon av 1922
Medlem - Styret Sør-Trøndelag Landbruksselskap (1905-1932)
Medlem - Overstyret Sør-Trøndelags landbruksskoler (fra 1906)
Formann - Overstyret Sør-Trøndelags landbruksskoler (1913-1941)
Formann - Styret Sør-Trøndelag Landbruksselskap (1919-1932)
Formann - Overstyret Sør-Trøndelags landbruksskoler (1945-1946)(mai 1945 til høsten 1946)

Verv i partier:

Formann - Sør-Trøndelags venstrelag (fra 1920) (1920--1)

Verv i organisasjoner:

Formann - Styret Felleskjøpet, Trondheim (fra 1924)(avskjediget av N. S., men gjeninnsatt ved frigjøringen til nye ordinære valg ble holdt)

Andre administrative verv:

Formann - Forstanderskapets Leinstrand Sparebank (til 1940) (-1-1940)
Medstifter - Leinstrand Sparebank (1902)
Formann - Styret Bøndernes Banks avdeling i Trondheim (fra 1925)(avskjediget av N. S., men gjeninnsatt ved frigjøringen til nye ordinære valg ble holdt)

Diverse:

Okkupasjonen: I okt.1942 ble han arrestert av Statspolitiet og innsatt på Vollan i Trondheim, men igjen løslatt etter en ukes opphold, antagelig på grunn av høy alder.