Biografier

Kristofer Didrik Lehmkuhl


Født: 26.09.1855
Død: 23.10.1949
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1904-06 1. representant Bergen Kjøbmand Høyre
Fagkomiteer
Periode Komite
1904-06 Medlem i Næringskomite nr.1
Forfall i 1903-1904, og i 1905, Lothe og Klaus Hansen trådte inn i hans sted.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1904-06 Medlem i Valgkomiteen
Gikk ut for Kahrs 02.11.1903, valgt inn 1904, gikk ut for Wølstad 13.03.1905

Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Arbeidsdepartementet 11.03.1905 - 27.09.1907

Personalia:

Født 26.09.1855, Bergen.
Sønn av konsul Joachim Erenrich Lehmkuhl og Juliane Sophie Hammer.

Utdanning og yrke:

Reiste - Tyskland og England (et par vintre)
Student (1873)
Cand. filos. (1874)
Deltok - Arbeidet med Parisutstillingen (1889)
Deltok - Arbeidet med Chicagoutstillingen (1893)

Arbeidet - Inden handelen
Arbeidet - Firmaet J. E. Lehmkuhl
Børskommissær (fra 1902)
Adm. dir. - Bergenske dampskibsselskap (fra 1908)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 medlem Bergen bystyre
1893-1898 medlem Bergen bystyre

Offentlige verv:

Formand - Arbeidskomiteen den permanente utstillingsbygning i Bergen
Formand - Departemental komite om vrakerloven (1896)
Formand - Eksekutivkomiteen Bergensutstillingen (1898)
Repræsentant - For Bergen, fiskeriraadet (1901-1903)
Medlem - Norges banks repræsentantskap (fra 1908)
Formand - Departemental komite om jernbanens godstakster (1911)

Verv i organisasjoner:

Formand - Repræsentantskapet de norske fiskeriers fremme
Præses - Selskapet de norske fiskeriers fremme (1892-1903)

Andre administrative verv:

Medlem - Komite til at forberede Norges deltagelse i Chicagoutstillingen (1891)