Biografier

Morten Diderik Emil Lambrechts


Født: 1824
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1868-70 1. suppleant Christiania, Hønefos og Kongsvinger Justitiarius
1871-73 2. representant Kristiania, Hønefos og Kongsvinger Justitiarius
1874-78 3. representant Christiania, Hønefos og Kongsvinger Høiesteretsassessor
1880-82 4. representant Christiania, Hønefos og Kongsvinger Assessor