Biografier

Peder Anker Krohn


Født: 1794
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1830-32 2. representant Christians Amt Underretsprokurator
1842-44 1. suppleant Kragerø Byfoged og postmester