Biografier

Ole Krabbe


Født: 1758
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Overordentlig storting 1814 3. suppleant Søndre Throndhjems Amt Oberstløitnant