Biografier

Hans Carl Knudtzon


Født: 1751
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Overordentlig storting 1814 1. representant Throndhjem Direktør for banklaaneinstitution, etatsraad