Biografier

Ingelbrecht Knudssøn


Født: 1776
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1818-20 1. representant Christianssund og Molde Sorenskriver og byfoged
1821-23 1. representant Christianssund og Molde Sorenskriver og byfoged
1824-26 3. representant Throndhjem Sorenskriver