Biografier

Aad Davidsen Kløve


Født: 1772
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Overordentlig storting 1814 3. representant Søndre Bergenhus amt Gaardbruker