Biografier

Sverre Sverressøn Klingenberg


Født: 07.11.1882
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1931-33 1. suppleant Sør-Trøndelag fylke Gårdbruker og ingeniør Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1931-33 Varamedlem i Post-, telegraf- og kystfartskomiteen
Møtte for Asmundvaag 23.05.-05.06.1932.

Personalia:

Født 07.11.1882, Trondheim.

Utdanning og yrke:

Elev (frekventerte) - Trondhjems tekn. læreanstalt (1900-1902)

Byggeleder - Flere andre byggearbeider
Arbeidet - Amerika (1902-1904)
Gårdbruker, ingeniør og tekn. konsulent - Strinda (fra 1905)
Bygningsingeniørstudent - Norges tekn. høyskole (1910-1914)
Assistent - Herreds-ingeniørkontoret Strinda (1915-1916)
Bestyrer - Strindens Torvstrøfabrik (fra 1918)
Byggeleder - Strinda sykehus (1923-1924)
Byggeleder - Trøndelagsutstillingen (1929-1930)
Byggeleder - Trøndelag traverbane (1931)
Byggeleder - Reitgjerdet asyl (fra 1932)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1916-19 medlem Strinda herredsstyre
1919-22 varaordfører Strinda herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem - Skolestyret, Strinda (i 9 år)
Medlem - Fattigstyret, Strinda (i 3 år)
Medlem - Smørnemnda av 1935
Medlem - Det rådgivende utvalg om betegnelsen meieri og ysteri av 1936

Verv i partier:

Medlem - Høires Centralstyre (1924-1936)
Formann - Sør-Trøndelag Høire (1927-1936)

Verv i organisasjoner:

Formann - Styret Bøndernes Salgslag i Trondheim
Formann - Trøndelag Melkesentral (fra 1930)
Medlem - Styret Norges Melkeprodusenters Landsforbund (fra 1930)
Medlem - Styret Bøndernes Salgslag i Trondheim (fra 1934)

Andre administrative verv:

Medlem - Styret Meieribrukets Innkjøp
Formann - Trondhjems Meieri (1923-1934)
Medlem - Direksjonen Strindas sparebank (1925-1929)