Biografier

Hans Edvard Kjølseth


Født: 28.09.1870
Død: 13.01.1966
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1925-27 3. representant Notodden, Skien, Porsgrund, Brevik, Kragerø, Risør, Arendal, Grimstad Borgermester Venstre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1925-27 Medlem i Finanskomiteen (av 1922)
Kom som forsterkning i 1927, ved behandling av dekkelse av overskridelser på ekstraordinære bevilgninger til hæren 1912-1919.

Sekretær i Militærkomiteen

Personalia:

Født 28.09.1870, Øverstedal, Sylte herred.
Sønn av gårdbruker og bygningssnekker Øverstedal Ole Hansen Øverstedal (1839-1911) og Aagot Skorgen (1844-1898).

Utdanning og yrke:

Elev - Trondheims tekniske aftenskole
Smedlære (1887-1893) (1 av disse årene)
Elev - Hortens tekn. skole (1893-1894)
Studerte - Med off. stipendium ved Elektrotechnicum Komotau (Bøhmen) (1897-1898)
Studiereise - Med off. stipendium i England og U. S. A. (1913)

Bygningssnekker (1887-1893) (3 av disse årene)
Arbeidet - Trondhjems mek. Verksted (1887-1893) (3 av disse årene)
Tegner - Kongsberg våpenfabrikk (1894-1895)
Lærer - Skiensfjordens mek. fagskole i Porsgrunn (fra 1895)
Inspektør - Skiensfjordens skole (fra 1898)
Bestyrer - Porsgrunnss elektrisitetsverk (1900-1904)
Overlærer - Skiensfjordens skole (fra 1901)
Direktør - Skiensfjordens skole (1908-1918)
Borgermester (rådmann) - Porsgrunn (1920-1941) (falt for aldersgrensen i 1940, ble anmodet av formannskapet om å fortsette, men ble 1. aug. 1941 avsatt av N. S)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Ukjent periode medlem Porsgrunn formannskap (den meste tid av bystyreperioden)

Offentlige verv:

Innehatt - Fleste kommunale tillitsverv, Porsgrunn
Formann - Marinens skolekomite av 1928
Formann - Gymnastikk-kt. av 1929
Medlem - Komiteen om distriktsbefalet av 1938
Nestformann - Skiensfjordens komm. Kraftselskaps styre (1911-1928)
Medlem - Riksretten (1926-1927)
Formann - Skiensfjordens komm. Kraftselskaps styre (1928-1940)(fratatt dette og andre verv ved årsskiftet 1940/41, men inntrådte igjen etter krigens slutt, til nye valg fant sted)
Medlem - Statens spare- og forenklingskt. av 1932 (1933-1935)

Andre administrative verv:

Medlem - Styret flere bedrifter og foreninger

Litteratur:

Utga - Lærebøker i elementær mekanikk, maskindeles konstruksjon og elektrisitetslære