Biografier

Hans Pedersen Kjelsberg


Født: 1819
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1857-58 2. representant Nordlands Amt Lensmand
1859-61 1. representant Nordlands Amt Lensmand, gaardbruker