Biografier

Ivar larsen Kirkeby-Garstad


Født: 05.08.1877
Død: 19.06.1951
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1922-24 1. representant Nord-Trøndelag fylke Gårdbruker Senterpartiet
1925-27 4. representant Nord-Trøndelag fylke Gårdbruker Senterpartiet
1928-30 2. representant Nord-Trøndelag fylke Gårdbruker Senterpartiet
1931-33 1. representant Nord-Trøndelag fylke Gårdbruker Senterpartiet
1934-36 2. representant Nord-Trøndelag fylke Lensman og gårdbruker Senterpartiet
1937-45 2. representant Nord-Trøndelag fylke Lensman og gårdbruker Senterpartiet
1945-49 1. suppleant Nord-Trøndelag fylke Senterpartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1922-24 Medlem i Næringskomite nr.1
1925-27 Medlem i Næringskomite nr.1
1928-30 Sekretær i Næringskomite nr.1
1931-33 Sekretær i Sjøfarts- og fiskerikomiteen
Sekretær i 1931-1932. Var medlem av regjeringen 25.02.1932-03.03.1933, E. Müller trådte inn i hans sted.

1934-36 Medlem i Sjøfarts- og fiskerikomiteen
Erstattet av Langhammer 12.06.-25.05.1935.

Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Kom som forsterkning i 1934, ved behandling av sjøterritoriet, og i 1936 ved behandling av statsgaranti for fastfrosne tilgodehavender i Spania.

1937-45 Medlem i Post-, telegraf- og kystfartskomiteen
Kom som forsterkning i 1938, ved behandling av ferskfiskruten Trondheim-London.

Nestformann i Sjøfarts- og fiskerikomiteen
Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Kom som forsterkning i 1940, ved behandling av endring i lov om fangst av hval.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1928-30 Medlem i Valgkomiteen
1931-33 Medlem i Fullmaktskomiteen
Trådte inn for Langeland 12.05.1931. Ble valgt inn i regjering i 1932, Handberg trådte inn i hans sted.

Medlem i Valgkomiteen
Trådte inn i regjering i 1932, Langhammer trådte inn i hans sted.

1934-36 Medlem i Valgkomiteen
Permisjon i 1935, Handberg trådte inn i hans sted.

1937-45 Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Ang. Forsyningsdepartementets virksomhet
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Landbruksdepartementet 25.02.1932 - 13.03.1932
Statsråd Departementet for utenrikske saker, handel, sjøfart og industri 14.03.1932 - 02.03.1933

Personalia:

Født 05.08.1877, Garstad i Vikna.
Sønn av gårdbruker Lars Tomassen Fundaune (1835-1901) og Ragnhild Pedersdatter Kirkeby (1840-1914).

Utdanning og yrke:

Elev - Vinterlandbruksskolen i Oslo (1894-1897)
Elev - Norges landbrukshøyskoles jordbruksavdeling (1898-1900)

Gårdbruker - Garstad (fra 1900)
Poståpner og dampskipsekspeditør - Garstad (fra 1902)
Lensmann - Nærøy og Vikna (1932-1942) (fra 29. okt. 1932, tiltrådte 1. juli 1933, avsatt fra 1. nov. 1942, gjeninnsatt 10. mai 1945)
Lensmann - Nærøy og Vikna (fra 1945) (fra 10. mai 1945)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1905-1937 medlem Vikna herredsstyre
1907-10 medlem Vikna formannskap
1910-13 medlem Vikna formannskap
1913-16 medlem Vikna formannskap
1916-19 varaordfører Vikna herredsstyre
1919-22 medlem Vikna formannskap
1922-25 medlem Vikna formannskap
1925-28 medlem Vikna formannskap
1928-31 medlem Vikna formannskap
1931-34 medlem Vikna formannskap
1934-37 medlem Vikna herredsstyre

Offentlige verv:

Innehatt - Omtrent alle kommunale verv, Vikna
Formann - Skolestyret, Vikna
Formann - Fattigstyret, Vikna
Overformynder - Vikna
Forlikskommissær - Vikna
Medlem - Representantskapet Nord-Trøndelag fylkes elektrisitetsverk
Medlem - Fiskeribankkomiteen av 1929
Medlem - Komiteen om fiskeridistriktenes vanskeligheter av 1932
Medlem - Komiteen om omorganisasjon av post og telegraf av 1933
Medlem - Kraftforkt. av 1937
Medlem - Ankenemnda for ulykkestrygden for fiskere (fra 1928)
Varamann - Styret Lånekassen for fiskere (1945)

Verv i partier:

Medlem - Bondepartiets landsstyre (1931-1933)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Norges Bondelags landsstyre (1922-1926)

Andre administrative verv:

Medlem - Styret Driftskredittkassen for mindre jordbrukere (fra 1936)

Diverse:

Okkupasjonen: Under okkupasjonen ble han i 1943 kastet ut av sin gård og 7. sept. 1944 arrestert av tyskerne og satt på Vollan og Falstad til 18. febr. 1945.